Změny záruční servis EMS

Počínaje 1.1.2021 společnost DB Dent v.o.s. nezajišťuje záruční opravy EMS
V souladu s aktuální globální servisní strategií společnosti EMS se aktivity související se záručním servisem přesouvají do Polska na společnost EMS Poland, sp. z.o.o.

Počínaje 1.1.2021 společnost DB Dent v.o.s. nezajišťuje záruční opravy EMS

V souladu s aktuální globální servisní strategií společnosti EMS se aktivity související se záručním servisem přesouvají do Polska na společnost EMS Poland, sp. z.o.o.

News image