O společnosti

Jsme tu pro Vás již více jak 20let

Společnost DB Dent v.o.s. a naši servisní technici mají více než 20 let zkušeností s opravami přístrojů EMS Dental, Švýcarsko (dále jen EMS). Ke každé opravě jsou výhradně používány pouze originální náhradní díly. K zajištění vysoké kvality servisních zásahů jsou servisní technici pravidelně školeni u výrobce.

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis na přístroje EMS.

 

Záruční opravy

Nedílnou součástí objednávky záruční opravy je písemná objednávka s popisem závady, popřípadě vyplněný objednávkový formulář na této webové stránce. Doporučujeme formulář aktivovat na stránce daného přístroje v části Produkty tohoto webu.

Záruční doba na nové přístroje/nástroje se řídí dle délky uvedené v návodech k použití nebo na dodacím/záručním listu. U přístrojů EMS je záruční lhůta zpravidla 12 měsíců. Pokud požadujete opravu přístroje v záruční lhůtě (záruka/reklamace), uveďte toto do Vaší objednávky a přiložte doklad o nákupu/záruční list (v případě internetového formuláře doklady oskenujte a přiložte do odesílaného formuláře). V případě neuvedení této skutečnosti bude oprava provedena jako standardní a nelze jí zpětně nárokovat jako záruční!

 

Pozáruční opravy

Nedílnou součástí objednávky pozáruční opravy je písemná objednávka s popisem závady, popřípadě vyplněný objednávkový formulář na této webové stránce. Doporučujeme formulář aktivovat na stránce daného přístroje v části Produkty tohoto webu.

Po obdržení nástroje nebo přístroje na servis bude servisním technikem vytvořená cenová nabídka na opravu. Oprava bude zahájena po odsouhlasení ceny (kdy nám zašlete zpět Vámi potvrzenou cenovou kalkulaci).

Dodavatel poskytuje na opravu záruku 6 měsíců od datumu fakturace opravy.